من و دخترم تارا

من نيلوفر هستم. مامان همين فرشته كوچولويي كه مي بينيد. 26 تير ماه 86 زيباترين روز زندگيمه. روزي كه خداوند ستاره زندگيم "تارا" رو به من بخشيد. اينجا خونه منه. مجازي بودنش مهم نيست. مهم اينه كه من اينجا خودم هستم: يك زن و يك مادر. شما هم با من در تجربه هاي زنانه و مادرانه ام شريك باشين.

بهمن 93
1 پست
تیر 89
1 پست
آذر 88
1 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
1 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
2 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
3 پست
تیر 87
4 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
2 پست
بهمن 86
4 پست
دی 86
4 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
1 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
2 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
2 پست
بهمن 85
2 پست
دی 85
5 پست