قلب عسلي مامان

سلام كوچولوي خوشگل مامان!
آخه من از دست تو وروجك چيكار كنم؟03.gif چقدر تن ماماني رو ميلرزوني شيطونك؟39.gif اين ناز كردن تو بيچاره كرده منو. امروز دوباره رفته بودم پيش خاله ماما تا صداي قلب كوچولوتو بشنوم، اما بازم موفق نشدم.02.gif البته مي دونم كه تقصير تو نبود و دستگاهشون مشكل داشت، ولي خوب ماماني كلي ترسيد كه نكنه كاري كرده باشه كه تو ازش رنجيده باشي و بخواي تنهاش بذاري.17.gif20.gif به هر حال خانم دكتر واسه اينكه خيالم راحت شه برام سونو نوشت. منم با كلي هول و ولا و نذر و نياز رفتم واسه سونو، و بعد از چند ساعت معطلي بالاخره موفق شدم برم تو. از آقاي دكتر خواهش كردم مانيتور رو به سمت من بچرخونه تا خودم هم ببينم چه خبره. و اونوقت بود كه...31.gif
اونوقت بود كه تو عسلك نازمو ديدم كه داشتي ورجه وورجه مي كردي. الهي مامان قربونت بشه كه چقدر وول وول مي كردي. 08.gifفدات بشم، نمي دوني دلم چه غنجي زد وقتي قلب كوچولو و خوشگلتو ديدم كه تند تند تالاپ تولوپ مي كرد.11.gif خلاصه كه بعد از اون همه دلهره و اضطراب حسابي خيالمو راحت كردي.11.gif
خدا رو شكر مي كنم كه تو نازنينمو به من داد49.gif. و از تو گل قشنگم هم يه دنيا ممنونم كه با دوندگي ها، خستگي ها، بد غذا خوردن ها و خلاصه اذيت و آزارهاي ماماني كنار مياي و تحمل مي كني.49.gif11.gif
ازت خواهش مي كنم مواظب خودت باشي و خوب رشد كني.
اينم جايزه ورجه وورجه هاي امروزت:11.gif11.gif11.gif11.gif11.gif11.gif11.gif...

/ 2 نظر / 122 بازدید
jj

مانی لگد بزن لگد بزن

نيلوفر(نيلوفر ومهدي)

سلام نيلوفر جون.اولين باره به وبلاگت اومدم.احوال جوجو کوچولو چطوره؟حسبی مواظبش باش.اسم مانی و مارال خيلی قشنگه. راستی اسم منم نيلوفره.