سرما خوردگي مامان

سلام عسلي مامان!
خوبي عزيزم؟ من بازم اومدم تا با ميوه دلم حرفاي قشنگ قشنگ بزنم
01.gif. لابد با خودت مي گي: نه به اين كه مامان واسه راه انداختن وبلاگ من اينهمه دست دست مي كرد، نه به حالا كه تند تند مي ياد و واسم مطلب مي نويسه!39.gif
خوب چيكار كنم نازنينم؟ دلم زود زود واست تنگ ميشه.08.gifالبته من كه هميشه باهات حرف مي زنم. ولي دلم مي خواد اين حرفها رو اينجا هم بنويسم تا بعدنا بخوني و شايدم به كاراي مامانيت بخندي!21.gif
راستي گلم! اونجايي كه هستي جات راحته؟ من يه خورده نگرانتم. مي ترسم اين چند روزه عطسه هاي مكرر مامان اذيتت كرده باشه.17.gif آخه ماماني يه كوچولو سرما خورده و مرتب عطسه مي كنه، اونم چه عطسه هايي!
راستش بابابزرگي چند روز پيش يه فيلم مستند تو ماهواره راجع به دوران بارداري ديده بود(عجب  بابابزرگ شيطوني!
04.gif). مي گفت تو اين فيلم نشون مي داد كه همه حركات و رفتارهاي مادر باعث يه عكس العمل از طرف جنين مي شه. مثلاً عطسه و سرفه هاي مادر باعث مي شه ني ني يه خورده بترسه و جا بخوره! 13.gif42.gifحالا من با اين عطسه هاي خونه خراب كن! همش نگرانم كه تو چيزيت نشه. قربونت برم، اونجا كه هستي يه وقت اگه احساس كردي زلزله شد نترسي ها! بدون بازم يكي از همون عطسه هاي كوه كَن! بوده.04.gif
فعلاً كلي بوس تا بعد:11.gif11.gif11.gif11.gif11.gif11.gif11.gif
 

/ 0 نظر / 66 بازدید